Vàng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Vàng thường chỉ nguyên tố hóa họcsố nguyên tử là 79.

Vàng cũng có thể chỉ: