Vàng thường chỉ nguyên tố hóa họcsố nguyên tử là 79.

Vàng cũng có thể chỉ: