Vàng chanh

màu sắc tổ hợp của màu vàng & màu xanh lá cây
 

#CCFF00

Màu vàng chanh (hay màu vàng-lục) là tổ hợp của màu vàng và màu xanh lá cây, nó có tên gọi như vậy do màu sắc rất gần với vỏ quả chanh. Nó rất gần với màu xanh nõn chuối, nhưng nó có sắc vàng nhiều hơn xanh nõn chuối.

Tọa độ màuSửa đổi

Số Hex =  #CCFF00
RGB   (r, g, b)      = (204, 255, 0)
CMYK  (c, m, y, k)   = (20, 0, 100, 0)
HSV (h, s, v) =  (72, 100, 100)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi