Mở trình đơn chính
 

#F0DC82

Vàng da bò là màu vàng nâu nhợt, màu của da một số loài thú vật không nhuộm.

Tọa độ màuSửa đổi

Số Hex = #F0DC82
RGB (r, g, b) = (240, 220, 130)
CMYK (c, m, y, k) = (0, 8, 46, 6)
HSV (h, s, v) = (49, 46, 94)

Thiên nhiênSửa đổi

 
Cát vàng da bò
 
Gà lông da bò

Tham khảoSửa đổi