Vân Tây (chữ Hán giản thể: 郧西县)là một huyện thuộc địa cấp thị Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 3502,6 ki-lô-mét vuông, dân số năm 2004 là 440.000 người. Mã số bưu chính là 442600. Về mặt hành chính, huyện này được chia thành 9 trấn, 6 hương và 1 hương dân tộc.

  • Trấn: Thành Quan, Thổ Môn, Thượng Tân, Điếm Tử, Giáp Hà, Dương Vĩ, Quan Âm, Mã Yên, Hà Giáp.
  • Hương: Hương Khẩu, Quan Phòng, Cảnh Dương, Lục Lang, Giản Trì, An Gia.
  • Hương dân tộc Hồi Hồ Bắc Khẩu.

Tham khảo

sửa