Vòng đời

trang định hướng Wikimedia

Vòng đời có thể đề cập đến:

Khoa học và học thuậtSửa đổi

Thương mạiSửa đổi

Phần mềmSửa đổi

Kỹ thuật hệ thốngSửa đổi