Võ Cư Thường

Võ Cư Thường (chữ Hán: 武居常, không rõ năm sanh năm mất) còn được gọi là Võ Chu Túc Tổ.

Võ Chu Túc Tổ
Võ Cư Thường
武居常
Hoàng đế Võ Chu
Tiền nhiệmVõ Chu Nghiêm Tổ
Kế nhiệmVõ Chu Liệt Tổ
Thông tin chung
Phối ngẫuLưu thị
Hậu duệVõ Kiệm
Thụy hiệu
Chương Kính hoàng đế
章敬皇帝
Miếu hiệu
Túc Tổ (肃祖)
Tước hiệuBắc Tề Trấn Viễn tướng quân
Bắc Bình Quận vương (北平郡王)
Triệu Túc Cung vương (趙肅恭王)
Thân phụVõ Khắc Dĩ
An tángGiản lăng (簡陵)

Ông là Cao tổ phụ của nữ hoàng đế duy nhất Trung Quốc Võ Tắc Thiên, giữ chức Bắc Tề Trấn Viễn Tướng Quân.

Cuộc đờiSửa đổi

Thông tin về cuộc đời của Võ Cư Thường rất ít, chỉ biết ông giữ chức Bắc Tề Trấn Viễn tướng quân (北齐镇远将军). Nguyên năm Quang Trạch (684), Võ Tắc Thiên truy phong Võ Cư Thường trở thành Bắc Bình Quận vương (北平郡王), phu nhân Lưu thị ắt hẳn trở thành Bắc Bình Quận vương phi.

Năm năm sau, tức năm Vĩnh Xương (689), Võ Tắc Thiên lại tiếp tục gia phong Võ Cư Thường trở thành Triệu Túc Cung vương (趙肅恭王), Lưu thị thành Triệu Túc Cung vương phi.

Sau đó, ở năm thứ (690) Võ Tắc Thiên đăng cơ trở thành hoàng đế, đổi niên hiệu Thiên Thụ, tôn phong Triệu Túc vương thụy hiệu Chương Kính hoàng đế, miếu hiệu Túc Tổ, mà Lưu thị được đổi thụy hiệu trở thành Chương Kính hoàng hậu.

Lăng mộSửa đổi

Lăng mộ của Võ Cư Thường trở thành Giản Lăng (簡陵), nay thuộc huyện Văn Thủy, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Xem ThêmSửa đổi