Võ Hoa (chữ Hán: 武華, không rõ năm sanh năm mất) còn được gọi là Võ Chu Hiển Tổ.

Võ Chu Hiển Tổ
Võ Hoa
武華
Hoàng đế Võ Chu
Tiền nhiệmVõ Chu Liệt Tổ
Kế nhiệmVõ Chu Thái Tổ
Thông tin chung
Phối ngẫuTriệu thị
Hậu duệVõ Sĩ Lăng
Võ Sĩ Nhượng
Võ Sĩ Dật
Võ Sĩ Tắc
Võ Sĩ Hoạch
Võ phu nhân
Thụy hiệu
Hiển Tổ Lập Cực Văn Mục hoàng đế
显祖立極文穆皇帝
Miếu hiệu
Hiển Tổ (显祖)
Thân phụLiệt Tổ Chiêu An hoàng đế Võ Kiệm
An tángVĩnh Lăng (永陵)

Ông là tổ phụ của Nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc Võ Tắc Thiên. Sinh thời, ông từng là Quận thừa của Đông Đô Lạc Dương, một quan viên phục vụ nhà Tùy.

Gia đìnhSửa đổi

Phu nhân Võ Hoa là Triệu thị, ông có năm người con trai:

Con gái:

Truy tặngSửa đổi

Nhà Đường tháng 9 năm Quang Trạch (684), Võ Tắc Thiên truy phong tổ phụ Võ Hoa thành Thái úy, tước Thái Nguyên quận vương (太原郡王), tổ mẫu Triệu thị thành Vương phi (王妃).

Tháng 2 năm Vĩnh Xương (689), Võ Tắc Thiên lại truy phong Võ Hoa thành Chu An Thành vương (周安成王), Triệu thị thành Vương phi. Tháng 9 năm Thiên Thụ (690), Võ Chu thành lập, Võ Tắc Thiên truy phong Võ Hoa thành Hiển Tổ Lập Cực Văn Mục hoàng đế (显祖立極文穆皇帝), Triệu thị thành Văn Mục hoàng hậu (文穆皇后).

Lăng mộ của Võ Hoa cùng Triệu phu nhân trở thành Vĩnh Lăng (永陵), nằm ở huyện Văn Thủy, tỉnh Sơn Tây. Lăng mộ của con trai ông là Võ Sĩ Hoạch trở thành Hạo Lăng.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ 《全唐文》《故洛阳尉赠朝散大夫马府君碑》:"绛郡夫人王氏,则天圣后姑之女子"。