Võ Khắc Dĩ (chữ Hán: 武克已, không rõ năm sanh năm mất) còn được gọi là Võ Chu Nghiêm Tổ.

Võ Chu Nghiêm Tổ
Võ Khắc Dĩ
武克已
Hoàng đế Võ Chu
Tiền nhiệmVõ Chu Duệ Tổ
Kế nhiệmVõ Chu Túc Tổ
Thông tin chung
Phối ngẫuBùi thị
Hậu duệVõ Cư Thường
Thụy hiệu
Nghiêm Tổ Thành hoàng đế
严祖成皇帝
Miếu hiệu
Nghiêm Tổ (肃祖)
Tước hiệuBắc Ngụy Bổn Châu Đại trung chánh
Tư Đồ Việt Vương trưởng sử
Lỗ Quốc Công (鲁国公)
Thái Nguyên Tĩnh vương (太原靖王)
An tángTiết lăng (节陵)

Ông là Ngũ Thế Tổ của nữ hoàng đế duy nhất Trung Quốc Võ Tắc Thiên, giữ chức Bắc Ngụy Bắc Ngụy Bổn Châu Đại trung chánh, Tư Đồ Việt Vương trưởng sử.

Cuộc đờiSửa đổi

Ghi chép về cuộc đời của Võ Khắc Dĩ không nhiều, chủ yếu là việc ông giữ chức Bắc Ngụy Bổn Châu trung chánh và Tư Đồ Việt Vương trưởng sử.

Nhà Đường tháng 9 năm Quang Trạch (684), Võ Tắc Thiên truy phong Ngũ Thế Tổ Võ Khắc Dĩ trở thành Lỗ Quốc Công, Bùi thị thành Lỗ Quốc phu nhân.

Tháng 2 năm Vĩnh Xương (689), Võ Tắc Thiên lại truy phong thành Thái Nguyên Tĩnh vương, Bùi thị thành Vương phi.

Tháng 9 năm Thiên Thụ (690), Võ Chu thành lập, Võ Tắc Thiên truy phong Võ Khắc Dĩ thành Nghiêm Tổ Thành hoàng đế (严祖成皇帝), Bùi thị thành Thành Trang hoàng hậu (成庄皇后).

Lăng mộSửa đổi

Lăng mộ của Khắc Dĩ cùng Bùi thị trở thành Tiết lăng, nay nằm ở huyện Văn Thủy, tỉnh Sơn Tây.

Tham khảoSửa đổi

Xem ThêmSửa đổi