Võ Minh Trí có thể là:

  • Võ Minh Trí, một dịch giả chuyên dịch các tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc.
  • Võ Minh Trí, trọng tài Việt Nam.