Vùng đô thị Baltimore

Vùng thống kê đô thị Baltimore-Towson hay Trung Maryland là một khu vực thống kê đô thị nằm ở tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ. Trung tâm vùng đô thị là thành phố Baltimore như được xác định bởi Văn phòng quản lý và ngân sách Hoa Kỳ. Dân số năm 2007 là 2.668.056 người. Đây là vùng đô thị lớn thứ 20 Hoa Kỳ[1].

Vị trí của khu vực thống kê đô thị Baltimore-Towson ở Maryland

Các đơn vị dân cưSửa đổi

Vùng đô thị gồm các quận sau:[2][3]

Các thành phố chínhSửa đổi

Vùng đô thị này bao gồm các cộng đồng chính sau:

Nó cũng bao gồm các cộng đồng khác (không nhất thiết được hợp nhất thành thành phố và thị trấn):

Ngoài khu vực kỹ thuật, vùng đô thị Baltimore cũng tiếp nhận một số dân đi lại làm việc hàng ngày bằng xe buýt từ các thành phố như York, Pennsylvania[4]vùng đô thị Washington.

Tham khảoSửa đổi

Bản mẫu:Maryland