Vùng đô thị Liverpool (tiếng Anh: Liverpool Urban Area) là thuật ngữ mà Cơ quan Thống kê Quốc gia của Anh dùng để gọi khu vực đô thị mà Liverpool là đô thị lõi và các đô thị lân cận là đô thị vệ tinh.

Theo Cơ quan nói trên, Vùng đô thị Liverpool gồm các thành phố với dân số như sau:

Thành phố Dân số (2001)[1] Dân số (1991)[2].
Liverpool 469.017 481.786
Bootle 59.123 65.454
Crosby 51.789 52.869
Haydock 16.955 16.705
Huyton-with-Roby 54.766 56.500
Litherland 22.242 20.905
Prescot 39.695 37.486
St Helens 102.629 106.293
Tổng cộng 816.216 837.998

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Key Statistics for urban areas in the North - Contents, Introduction, Tables KS01 - KS08” (PDF). Office for National Statistics. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 24 tháng 7 năm 2004. Truy cập ngày 30 tháng 6 năm 2008. 
  2. ^ “Liverpool Urban Area”. Office for National Statistics. Truy cập ngày 30 tháng 6 năm 2008. 

Xem thêmSửa đổi