Vùng đô thị phức hợp

Vùng đô thị phức hợp (tiếng Anh: metroplex) là một vùng đô thị liên tục có hơn một thành phố trụ cột chính yếu mà những thành phố trụ cột này có tầm quan trọng gần hoặc ngang hàng nhau.

Chính vì tầm quan trọng "gần hoặc bằng nhau" nên các thành phố như Tokyo, Mexico City, Thành phố New York, Los Angeles, Houston, Chicago, và Phoenix không thuộc các vùng đô thị phức hợp mặc dù chúng đều có các thành phố trụ cột hạng hai nằm trong vùng đô thị của chúng.

Các thí dụSửa đổi

Nhật BảnSửa đổi

Các Tiểu vương quốc Thống nhấtSửa đổi

Hoa KỳSửa đổi

Tại Hoa Kỳ, thuật từ "Metroplex" thường dùng nhất để chỉ vùng Dallas–Fort Worth (hai thành phố Dallas và Forth Worth có tầm quan trọng gần bằng nhau). Các vùng khác tại Hoa Kỳ có thể được gọi với tính cách địa phương là "metroplex" gồm có:

Đa quốc giaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi