Vùng Magway là một vùng hành chính của Myanmar. Thủ phủ vùng là thành phố Magway. Đây là vùng hành chính rộng nhất ở Myanmar, 44.819 km². Dân số là 4.464.000 trong đó 95% là người Miến. Phía Bắc của Vùng Magway là Vùng Sagaing, phía Đông là Vùng Mandalay, phía Nam là Vùng Bago, phía Tây là các bang RakhineChin. Vùng Magway chia thành các thành phố và nhóm huyện là Magway, Minbu, Palokku, Thayetmyo và Gangaw.

Vị trí của Vùng Magway.

Tôn giáo ở Magway (2014)[1]

  Phật giáo (98.8%)
  Cơ Đốc giáo (0.7%)
  Hồi giáo (0.3%)
  Thuyết vật linh (0.1%)
  Ấn Độ giáo (0.1%)

Vùng Magway là nơi khai thác dầu mỏ chủ yếu của Myanmar. Các ngành công nghiệp khác là sản xuất xi măng, vải bông, thuốc lá, luyện đồng và sắt.

Trong vùng có khoảng hơn một chục trường đại học.

Tham khảo sửa

  1. ^ Department of Population Ministry of Labour, Immigration and Population MYANMAR (tháng 7 năm 2016). The 2014 Myanmar Population and Housing Census Census Report Volume 2-C. Department of Population Ministry of Labour, Immigration and Population MYANMAR. tr. 12–15.