Vùng Nữ Hướng đạo Tây Bán Cầu (WAGGGS)

Vùng Nữ Hướng đạo Tây Bán Cầu là văn phòng vùng của Hội Nữ Hướng đạo Thế giới phục vụ Nữ Hướng đạo tại Bắc MỹNam Mỹ

Các quốc gia thành viên của Vùng Nữ Hướng đạo Tây Bán Cầu, một vài dãy đảo ở Thái Bình Dương liên kết với Vùng Tây Bán Cầu vì liên hệ chính trị với lục địa

Vùng này là đồng nhiệm của Vùng Hướng đạo Liên Mỹ của Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới (WOSM).

Xem thêmSửa đổi


Các Vùng của Hội Nữ Hướng đạo Thế giới

Vùng Ả Rập | Vùng châu Phi | Vùng châu Á-Thái Bình Dương | Vùng châu Âu | Vùng Tây Bán Cầu


Tham khảoSửa đổi