Văn Ý Thượng Thư (chữ Hán:文懿尚书) là thụy hiệu của một số vị thượng thư trong lịch sử chế độ quân chủkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa