Văn công (thụy hiệu)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Văn Công)

Xem thêm: Văn công (định hướng)

Văn Công (chữ Hán: 文公) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

 1. Tây Chu Chu Văn công
 2. Tây Chu Đằng Văn công Cơ Tú, quân chủ đầu tiên của nước Đằng
 3. Tây Chu Ứng Văn công
 4. Tây Chu Tề Văn công
 5. Tây Chu Hứa Văn công
 6. Tây Chu Quắc Văn công (vua nước Tây Quắc)
 7. Tây Chu La Văn công
 8. Đông Chu Trần Văn công
 9. Đông Chu Tần Văn công
 10. Đông Chu Tấn Văn công
 11. Đông Chu Trịnh Văn công
 12. Đông Chu Vệ Văn công
 13. Đông Chu Lại Văn công
 14. Đông Chu Lỗ Tiền Văn công
 15. Đông Chu Đằng Văn công Cơ Hoành, quân chủ thứ 20 của nước Đằng
 16. Đông Chu Lưu Văn công
 17. Đông Chu Yên Tiền Văn công
 18. Đông Chu Tống Văn công
 19. Đông Chu Tào Văn công
 20. Đông Chu Kỷ Văn công
 21. Đông Chu Chu Văn công
 22. Đông Chu Doãn Văn công
 23. Đông Chu Vương Thúc Văn công
 24. Đông Chu Lỗ Hậu Văn công (có thụy hiệu khác là Mẫn Công)
 25. Đông Chu Yên Hậu Văn công
 26. Đông Chu Thành Văn công
 27. Đông Chu Trung Sơn Văn công (còn gọi là Tiên Ngu Văn Quân)
 28. Đông Chu Tần Huệ Văn công (sau mới xưng Huệ Văn Vương, thường gọi là Huệ Vương)
 29. Đông Chu Tây Chu Văn công
 30. Đông Chu Đằng Văn công Cơ Hoằng, quân chủ áp chót của nước Đằng, có thụy hiệu khác là Nguyên Công
 31. Tào Ngụy An Bình Văn Công (hoặc An Bình Tuyên Văn Công) Tư Mã Ý (sau được truy tôn là Tấn Tuyên Vương và Tấn Tuyên Đế, ban đầu gọi là Hà Tân Văn đình hầu và An Quốc Văn hương hầu hoặc Hà Tân Tuyên Văn đình hầu hay An Quốc Tuyên Văn hương hầu, được thăng lên làm Vũ Dương Văn hầu hoặc Vũ Dương Tuyên Văn hầu, đây là công tước được phong tặng nhưng không chịu nhận)
 32. Ngũ Hồ thập lục quốc Đông Tấn Tây Bình Văn công (còn gọi là Bá Thành Trung Thành Hầu, Tây Bình Trung Thành công, Lương Trung Thành vương hoặc Lương Văn vương tùy từng giai đoạn lịch sử)
 33. Bắc Ngụy Văn Đức Văn công
 34. Tây Ngụy Văn Định Văn Công (sau được nâng thành Chu Văn Vương, sau nữa được truy tôn làm Chu Văn Đế)
 35. Bắc Chu Yên Văn Công Vu Cẩn.
 36. Tùy triều Biền Hiến Văn Công Khúc Bá Nhã (sau khi mất ngôi, phục bích được tiến phong làm Cao Xương Hiến Văn Vương)
 37. Bắc Tống Kinh Văn công
 38. Nam Tống Tín Văn công (hoặc Huy Văn công, tuy nhiên người đời vẫn thường gọi là Chu Văn Công)

Xem thêm sửa