Văn Chính Thượng Thư (chữ Hán:文正书書) là thụy hiệu của một số vị thượng thư trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa