Văn Chiêu Vương

trang định hướng Wikimedia

Văn Chiêu Vương (chữ Hán: 文昭王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa