Văn Chiêu Hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Văn Chiêu hoàng hậu)

Văn Chiêu Hoàng Hậu (chữ Hán:文昭皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa