Văn Hòa có thể là:

  • Văn Hòa (tiếng Nhật: 文和), một niên hiệu của Nhật Bản.
  • Trương Đình Ngọc (張廷玉; 1672 – 1755), tên thụy là Văn Hòa (文和), trọng thần của nhà Thanh.
  • Mai Văn Hòa (1926 - 1971), một vận động viên bóng bàn nổi tiếng của miền Nam Việt Nam.
  • Phạm Văn Hòa (1962 -), một chính trị gia người Việt Nam.

Xem thêm sửa