Văn Hiến vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Văn Hiến Vương)

Văn Hiến Vương (chữ Hán: 文憲王 hoặc 文献王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ và phiên vương trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách Văn Hiến Vương (文憲王) sửa

Danh sách Văn Hiến Vương (文献王) sửa

Xem thêm sửa