Văn Liệt Vương

trang định hướng Wikimedia

Văn Liệt Vương (Chữ Hán: 文烈王) là thụy hiệu của những nhân vật lịch sử sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa