Văn Mục Đế

trang định hướng Wikimedia

Văn Mục Đế (chữ Hán: 文穆帝) là thụy hiệu của một số người được hậu duệ làm hoàng đế truy tôn.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa