Văn Mục Nam (chữ Hán:文穆男) là thụy hiệu của một số vị nam tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Đông Tấn Tế Dương Văn Mục Nam Sái Mô (sau được truy tặng làm Tế Dương Văn Mục Công)
  • Nam Tống Phong Thành Văn Mục Nam Lưu Đức Tú (sau này lần lượt được tiến phong làm: Phong Thành Văn Mục Tử, Phong Thành Văn Mục Bá, Dự Chương Văn Mục Hầu và Dự Chương Văn Mục Công)

Xem thêm sửa