Văn Thánh Vương (chữ Hán 文聖王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử Viễn Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa