Văn Trinh Hầu (chữ Hán:文貞侯) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử thời phong kiến bên Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa