Văn Trinh Thượng Thư (chữ Hán:文貞尚書) là thụy hiệu của một số vị Thượng thư trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa