Văn học Pháp

(Đổi hướng từ Văn chương Pháp)

Văn học Pháp và
văn học bằng tiếng Pháp

Văn học Pháp
theo thể loại
Tiếng Pháp

Lịch sử văn học Pháp

Trung Cổ
thế kỷ 16 - thế kỷ 17
thế kỷ 18 - thế kỷ 19
thế kỷ 20 - đương đại

Văn học bằng tiếng Pháp

Văn học bằng tiếng Pháp
Văn học Quebec
Văn học hậu thực dân
Văn học Haiti

French language authors

Danh sách theo thời gian

Nhà văn người Pháp

Writers - Novelists
Playwrights - Poets
Essayists
Short Story Writers

Forms

Novel - Poetry - Plays

Genres

Science Fiction - Comics
Fantastique - Detective Fiction

Movements

Naturalism - Symbolism
Surrealism - Existentialism
Nouveau Roman
Theater of the Absurd

Criticism & Awards

Literary theory - Critics
Literary Prizes

Most visited

Molière - Racine - Balzac
Stendhal - Flaubert
Emile Zola - Marcel Proust
Samuel Beckett - Albert Camus

France Portal
Literature Portal

Văn học Pháp nói chung là văn học được viết bằng tiếng Pháp, đặc biệt là những tác phẩm văn học được viết bởi công dân Pháp; nó cũng có nghĩa văn học do những người sống ở Pháp nói các thứ tiếng không phải là tiếng Pháp. Văn học được viết bằng tiếng Pháp bởi các công dân của các nước khác như Bỉ, Thụy Sĩ, Canada, Sénégal, Algérie, Maroc,…thì được gọi là Văn học khối Pháp ngữ (văn học khối Francophone). Đến năm 2006, các tác giả văn học Pháp đã được trao giải Nobel Văn học nhiều hơn bất cứ nước nào khác. Văn học Pháp là một trong những trong những nền văn học rực rỡ nhất của nhân loại.

Tham khảo

sửa