Văn hầu

trang định hướng Wikimedia

Văn Hầu (chữ Hán: 文侯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ và quan lại tướng lĩnh.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa