Văn phòng Liên Hợp Quốc về Hoạt động Vũ trụ

Văn phòng về Hoạt động Vũ trụ Liên Hợp Quốc, viết tắt UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs) là một thành phần của Ban Thư ký Liên Hợp Quốc, quản lý và tư vấn về các hoạt động vũ trụ.

Liên Hợp Quốc
Văn phòng về Hoạt động Vũ trụ
Loại hìnhBan Thư ký Liên Hợp Quốc
Tên gọi tắtUNOOSA
Lãnh đạoSimonetta Di Pippo, Giám đốc
Hiện trạngHoạt động
Thành lập1962
Trụ sởVienna  Áo
Trang webWebsite chính thức

UNOOSA đảm trách chức năng thư ký cho Ủy ban Liên Hợp Quốc về Sử dụng Hòa bình Không gian Vũ trụ (COPUOS, United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space). Trụ sở làm việc của UNOOSA hiện đặt trong khuôn viên của Trụ sở Liên Hợp Quốc tại Vienna.

Lịch sử sửa

Văn phòng về Hoạt động Vũ trụ LHQ ban đầu được tạo ra như là một đơn vị chuyên môn nhỏ trong Ban Thư ký Liên Hợp Quốc ở New York, để hỗ trợ cho Ủy ban ad hoc LHQ về Sử dụng hòa bình Không gian Vũ trụ, được thành lập bởi Đại hội đồng LHQ trong Nghị quyết 1348 (XIII) ngày 13 tháng 12 năm 1958 [1].

Nó trở thành một đơn vị trong Hội đồng Công tác Chính trị và Bảo an LHQ (Political and Security Council Affairs) vào năm 1962, khi Ủy ban LHQ về Sử dụng hòa bình Không gian Vũ trụ gặp nhau lần đầu tiên, và đã được chuyển đổi thành Ban về Hoạt động Vũ trụ của hội đồng đó vào năm 1968. Năm 1992, Ban được chuyển thành Văn phòng về Hoạt động Vũ trụ trong khuôn khổ Hội đồng Công tác Chính trị, và đã được chuyển đến làm việc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc tại Vienna vào năm 1993.

Chỉ dẫn sửa

Tham khảo sửa

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa

  • Website chính thức
  • United Nations Coordination of Outer Space Activities (COSA)
  • “Interview with Mazlan Othman, Director of the Office for Outer Space Affairs”. News Centre. UN. 4 tháng 10 năm 2011.
  • Journal of Space Law (JSL) Lưu trữ 2014-03-28 tại Wayback Machine