Vĩ tuyến 17

Nơi mà nó từng chia cắt Việt Nam làm 2 nước(1954-1976).

Vĩ tuyến 17 trên Trái Đất có thể là một trong hai vĩ tuyến sau: