Vĩ tuyến 17

trang định hướng Wikimedia

Vĩ tuyến 17 trên Trái Đất có thể là một trong hai vĩ tuyến sau: