Vĩ tuyến 38

trang định hướng Wikimedia

Vĩ tuyến 38 trên Trái Đất có thể là một trong hai vĩ tuyến sau: