Vĩnh Ái (chữ Hán: 永曖; 31 tháng 5 năm 1742 - 3 tháng 1 năm 1789), Ái Tân Giác La, là một Tông thất của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đờiSửa đổi

Vĩnh Ái sinh vào giờ Tỵ, ngày 7 tháng 4 (âm lịch) năm Càn Long thứ 7 (1742), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai trưởng của Lý Khác Quận vương Hoằng Quế, mẹ ông là Trắc Phúc tấn Trần Giai thị (陳佳氏).

Năm Càn Long thứ 35 (1770), ông được phong tước Tam đẳng Phụ quốc Tướng quân (三等輔國將軍).

Năm thứ 45 (1780), tháng 12, phụ thân ông qua đời, nên ông được tập tước Lý Thân vương (理親王) đời thứ 4, nhưng Lý vương phủ không phải thừa kế võng thế, nên ông chỉ được phong làm Bối lặc (貝勒).

Năm thứ 53 (1788), ngày 8 tháng 12 (âm lịch), giờ Dậu, ông qua đời, thọ 47 tuổi.

Gia quyếnSửa đổi

Thê thiếpSửa đổi

Đích Phu nhânSửa đổi

  • Triệu Giai thị (趙佳氏), con gái của Viên ngoại lang Triệu Thừa Tộ (趙承祚).

Trắc thấtSửa đổi

  • Tô thị (蘇氏), con gái của Ấn Khoa (印科).

Thứ thiếpSửa đổi

  • Vương thị (王氏), con gái của Vương Đại Thành (王大成).
  • Viên thị (袁氏), con gái của Viên Đạt Sắc (大達色).

Hậu duệSửa đổi

Con traiSửa đổi

  1. Trưởng tử (1761 - 1763), mẹ là Đích Phu nhân Triệu Giai thị. Chết yểu, chưa kịp đặt tên.
  2. Miên Phổ (綿溥; 1767 - 1801), mẹ là Đích Phu nhân Triệu Giai thị. Năm 1789 được tập tước Lý Thân vương (理親王) và được phong Bối tử (貝子). Có ba con trai.
  3. Miên Niên (綿年; 1767 - 1796), mẹ là Trắc thất Tô thị. Năm 1778 được cho làm con thừa tự của Bất nhập Bát phân Phụ quốc công Vĩnh Kính (永璥). Có một con trai.
  4. Miên Hãn (綿瀚; 1769 - 1812), mẹ là Trắc thất Tô thị. Năm 1778 được cho làm con thừa tự của Bất nhập Bát phân Phụ quốc công Vĩnh Hạo (永浩). Có hai con trai.
  5. Miên Tĩnh (綿靜; 1770 - 1796), mẹ là Thứ thiếp Viên thị. Vô tự.

Tham khảoSửa đổi