Vĩnh Định (chữ Hán giản thể: 永定县) là một huyện thuộc địa cấp thị Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 2216 ki-lô-mét vuông, dân số 470.000 người. Mã số bưu chính là 364100. Chính quyền huyện đóng ở trấn Phong Thành. Về mặt hành chính, huyện này được chia thành 10 trấn, 14 hương.

  • Trấn: Phượng Thành, Khảm Thị, Hạ Dương, Phủ Thị, Cao Pha, Hồ Lôi, Hồ Hàng, Tháp Phong, Phong Thị, Long Đàm.
  • Hương: Thành Giao, Tiên Sư, Hồng Sơn, Hồ Sơn, Ký Lĩnh, Đại Khê, Cổ Trúc, Hổ Cương, Đường Bảo, Hợp Khê, Kim Sa, Tây Khê, Trần Đông, Cao Thật.

Tham khảoSửa đổi