Vũ Đức Hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Vũ Đức hoàng hậu)

Vũ Đức hoàng hậu (chữ Hán:武德皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa