Vũ An quân

trang định hướng Wikimedia

Vũ An quân (chữ Hán: 武安君) là tước hiệu được sử dụng trong thời Chiến Quốc.

Giải thích

sửa

Theo sách Sử ký chính nghĩa của Trương Thủ Tiết thời Đường thì Vũ An được giải nghĩa là: Giỏi nuôi quân, đánh tất thắng, để bách tính an ổn, vì thế đặt hiệu Vũ An.[1] Tức lấy "Vũ" để "An" dân.

Phong quân

sửa
  • Vũ An quân Tô Tần, bái tướng sáu nước hợp tung, đại thần nước Yên.
  • Vũ An quân Bạch Khởi, danh tướng nước Tần.
  • Vũ An quân Lý Mục, danh tướng nước Triệu.
  • Vũ An quân Hạng Yên, danh tướng nước Sở.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ 《史記正義》:「言能撫養軍士,戰必克,得百姓安集,故號武安。」