Vũ Công Ứng hay Vũ Công Đức (?-1669) là vị chúa Bầu thứ 5, thế lực cát cứ tại Tuyên Quang trong thời kỳ Nam Bắc triềuTrịnh Nguyễn phân tranh trong lịch sử Việt Nam.

Tông Quận Công
宗郡公
Chúa xứ Tuyên Quang (chi tiết...)
Chúa Vũ
Tại vị? - 1669
Tiền nhiệmHòa Quận Công
Kế nhiệmKhoan Quận Công
Thông tin chung
Tên đầy đủ
Vũ Công Ứng (武公悳)
Tước hiệuThuần Quận Công
Thụy Quận Công
Tông Quận Công
Tước vịThiếu Phó 少傅
Hoàng tộcChúa Vũ
Sinh?
Mất1669

Vũ Công Ứng là con trai của Vũ Đức Cung. Năm 1600, Hòa quận công Vũ Đức Cung cùng Thiếu bảo Thụy quận công Vũ Công Ứng sai người đem thư đến hành cung phủ Chúa Trịnh. Chúa tiếp đãi an ủi rất trọng hậu, hạ chỉ khen ngợi, và sai khiến đi bắt con cháu nhà Mạc.

Sau khi kế vị, do dòng họ Vũ có nhiều công lao nên Vũ Công Ứng vẫn được tập phong là Thái phó Thuần quận công. Vũ Công Ứng tận dụng địa thế sông núi hiểm trở, xa cách, ngầm liên kết với nhà Mạc, tự xưng vương. Triều đình vua Lê, chúa Trịnh bận đối phó với chúa Nguyễn trong nam nên chưa tiện đem quân đi đánh.

Sau đó, năm 1669, vì có mâu thuẫn với thủ hạ là Ma Phúc Trường, Vũ Công Ứng yếu thế, lo sợ về kinh tự thú. Tuy nhiên khi Vũ Công Ứng đi đến tuần Đông Lan (ở khoảng đò sông Chảy, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), nửa đêm bị giết. Con Ứng là Vũ Công Tuấn được phong Thái phó và được lập nối nghiệp cha.

Tiền nhiệm:
Hòa Thắng Hầu
Chúa Bầu
?-1669
Kế nhiệm:
Tiểu Giao Cương Vương

Tham khảoSửa đổi

  • Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 17