Vũ Di Sơn

trang định hướng Wikimedia

Vũ Di Sơn có thể chỉ các địa danh sau tại Trung Quốc: