Mở trình đơn chính

Vũ Ngọc Ánh (1901-1945) là bác sĩ Việt Nam, làm Bộ trưởng Y tế trong Chính phủ Trần Trọng Kim; là tác giả một số sách y học viết bằng tiếng Pháp[1]

Ông quê ở tỉnh Nam Định, xuất thân trong một gia đình khoa bảng, con Tổng đốc Vũ Ngọc Oánh. Thuở nhỏ, ông học tại trường Albert Sarraut, tốt nghiệp Tú tài, rồi du học Pháp đỗ Bác sĩ y khoa năm 1928. Về nước, ông làm việc tại các bệnh viện ở Hà Nội.

Năm 1945, ông nhận lời mời của Trần Trọng Kim làm bộ trưởng Bộ Y tế trong chính phủ Trần Trọng Kim.

Tháng 8-1945, trong chuyến ra Hà Nội tiếp nhận các cơ sở Y tế do Nhật giao lại cho chính phủ Việt Nam, ông bị trúng bom do máy bay quân đội đồng minh Mỹ thả trên đường từ Hà Nội đi Nam Định nên qua đời.

Tác phẩmSửa đổi

  • La chèque de bétel en Indochine (1928, Paris)
  • Notes sur la Vaccination antivarioli-que destinées au “bà mụ” (1930, Hà Nội)

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ [1]