Vũ Nguyên Đế

trang định hướng Wikimedia

Vũ Nguyên Đế (chữ Hán 武元帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa