Vũ tử

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Vũ Tử)

Vũ Tử (chữ Hán: 武子) là thụy hiệu của một số vị quân chủ và khanh đại phu thời Xuân ThuChiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa