Vũ Thuận Vương

trang định hướng Wikimedia

Vũ Thuận Vương (chữ Hán: 武顺王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa