Vũ Trang Vương (chữ Hán:武庄王) là thụy hiệu của một số vị quốc vương, phiên vương, quận vương hoặc thân vương trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa