Vũ Uy (武威市) là một địa cấp thị thuộc tỉnh Cam Túc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Diện tích 33.000 km², dân số 1,93 triệu người.

Vị trí của Wuwei Prefecture (yellow) within Gansu

Các đơn vị hành chínhSửa đổi

Địa cấp thị Vũ Uy dược chia ra thành các đơn vị cấp huyện sau:

Tham khảoSửa đổi