Vị trí của Wuwei Prefecture (yellow) within Gansu

Vũ Uy (武威市) là một địa cấp thị thuộc tỉnh Cam Túc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Diện tích 33.000 km², dân số 1,93 triệu người.

Các đơn vị hành chínhSửa đổi

Địa cấp thị Vũ Uy dược chia ra thành các đơn vị cấp huyện sau:

Tham khảoSửa đổi