Vũ Uy Trung Công (chữ Hán:武威忠公) có thể là:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa