Mở trình đơn chính

Vũ Yên có thể là:

  • Đảo Vũ Yên, một bãi bồi ven sông của Hải Phòng.
  • Vũ Yên, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.