Vũ công (thụy hiệu)

trang định hướng Wikimedia

Vũ Công (chữ Hán: 武公 hay 宇公) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu hoặc tướng lĩnh quan lại, trong Tiếng Việt chữ Vũ (武) đôi khi còn được đọc là Võ.

Quân chủSửa đổi

Danh sách Vũ Công (武公)Sửa đổi

Danh sách Vũ Công (宇公)Sửa đổi

Hoàng thân quốc thíchSửa đổi

  • Đông Hán Tề Vũ công (ban đầu truy tặng công tước, sau cải truy vương tước cho nên cũng gọi là Tề Vũ Vương)

Đại thầnSửa đổi

Xem thêmSửa đổi