Vũ khố (武庫, Armory), là cơ quan coi giữ quân khí thời Nguyễn. Tiền thân Vũ khố là Ngoại đồ gia thời Gia long.

Biên chếSửa đổi

Nguyên đời Gia long, Vũ khố là cơ quan tên Ngoại đồ gia. Năm Minh Mạng 1 (1820), vua đổi tên thành Vũ khố.

Thời Nguyễn, Vũ khố bao gồm các thuộc viên và kho hàng như sau:[1]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Từ điển chức quan Việt Nam, Đỗ Văn Ninh, 2002, trang 827 mục 1714. Vũ khố