Vũ tử

trang định hướng Wikimedia

Vũ Tử (chữ Hán: 武子) là thụy hiệu của một số vị quân chủ và khanh đại phu thời Xuân ThuChiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi