Vũ thần chính quyền (Tiếng Hàn무신정권; Hanja武臣政權; RomajaMusin Jeonggwon; McCune–ReischauerMusin Jŏnggwŏn) là từ dùng để chỉ một giai đoạn trong lịch sử Cao Ly bắt đầu từ Cuộc đảo chính quân sự năm 1170 đến cuộc Khởi nghĩa Sambyeolcho năm 1270, khi Triều Tiên chính thức trở thành chư hầu của Đế quốc Mông Cổ. Trong giai đoạn này, vua Cao Ly chỉ là bù nhìn, quyền lực thực sự thuộc về của các võ quan nắm quyền.

Vũ thần chính quyền
Hangul
Hanja
Romaja quốc ngữMusin Jeonggwon
McCune–ReischauerMusin Jŏnggwŏn

Danh sách các võ quan chấp chính sửa

Tên Năm bắt đầu cầm quyền Năm kết thúc Thời gian cầm quyền Quân chủ Ghi chú
Lý Nghĩa Phương (1121 - 1275) 1170 1174 4 năm Nghị Tông
Minh Tông
Một trong ba người đứng đầu cuộc đảo chính quân sự năm 1170 lật đổ chính quyền văn nhân, phế truất vua Nghị Tông, đưa Minh Tông lên làm vua bù nhìn. Bị Trịnh Trọng Phu giết và lật đổ.
Trịnh Trọng Phu (1106 - 1179) 1174 1179 5 năm Minh Tông Một trong ba người đứng đầu cuộc đảo chính quân sự năm 1170; ra lệnh ám sát Lý Nghĩa Phương và cầm quyền. Bị Khánh Đại Thăng lật đổ.
Khánh Đại Thăng (1154 - 1183) 1179 1183 4 năm Minh Tông Cầm quyền sau khi tiêu diệt Trịnh Trọng Phu. Do có nhiều việc làm hợp lòng dân nên ông bị vua Minh Tông ghen ghét. Tuy cũng thuộc nhóm võ quan chấp chính nhưng nhờ những việc làm trên mà Khánh Đại Thăng không bị các sử gia Cao Ly coi là thành phần phản bội.
Lý Nghĩa Mẫn (? - 1196) 1183 1196 13 năm Minh Tông Thuộc hạ của Lý Nghĩa Phương và Trịnh Trọng Phu, được vua Minh Tông bổ nhiệm sau khi Khánh Đại Thăng chết. Bị Thôi Trung Hiến lật đổ.
Thôi thị chính quyền
Thôi Trung Hiến (1149 - 1219) 1196 1219 23 năm Minh Tông
Thần Tông
Hy Tông
Khang Tông
Cao Tông
Ám sát Lý Nghĩa Mẫn và kết thúc giai đoạn Hội đồng Võ quan cầm quyền.
Thôi Vũ (1166 - 1249) 1219 1249 30 năm Cao Tông Con của Thôi Trung Hiến
Thôi Hằng (1209 - 1257) 1249 1257 8 năm Cao Tông Con của Thôi Vũ
Thôi Nghị (1233 - 1258) 1257 1258 1 năm Cao Tông Con của Thôi Hằng. Bị Kim Tuấn lật đổ và giết chết
Các chính quyền sau đó
Kim Tuấn (? - 1268) 1258 1268 10 năm Cao Tông
Nguyên Tông
Ám sát Thôi Nghị. Bị Lâm Diễn ám sát
Lâm Diễn 1268 1270 2 năm Nguyên Tông Ám sát Kim Tuấn. Không thành công trong việc lập vua mới
Lâm Duy Mậu 1270 1270 1 năm Nguyên Tông Con của Lâm Diễn. Bị khởi nghĩa Sambyeolcho lật đổ. Kết thúc giai đoạn Vũ thần chính quyền.

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

Đọc thêm sửa

  • Lee, Ki-baek (1984). “Chapter 7: Rule by the Military”. A New History of Korea. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-61576-2.
  • Schultz, E. J. (2000). Generals and Scholars: Military Rule in Medieval Korea. University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-2324-5.